III. Trăsături specifice comediei

             Comedia este specia genului dramatic care provoaca râsul prin surprinderea moravurilor, a unor tipuri de oameni sau a unor situaţii neaşteptate.

              Caracterul dramatic al operei este evidenţiat de folosirea dialogului şi a monologului dramatic, precum şi de prezenţa indicaţiilor scenice prin care se fixează cadrul acţiunii şi se evidentiază unele dintre trăsăturile specifice personajelor. Descrierea şi naraţiunea nu sunt prezente ca moduri de expunere decât în indicaţiile scenice ale autorului sau în replicile personajelor.