Aspecte introductive

Ce veţi învăţa la sfârsitul acestei lecţii?

1. Să identificaţi personajele din opera literară „O scrisoare pierdută”, de Ion Luca Caragiale, stabilind tipul personajului pe baza trăsăturilor semnificative.

2. Să argumentaţi, oral şi scris, folosind un limbaj clar, logic şi expresiv, în 4/ 6/ 8 fraze relaţia care există între personaje

3. Să exemplificaţi, prin scene/ situaţii semnificative sau prin citate comentate, patru modalităţi/ procedee de caracterizare a personajului comic ales din opera literară „ O scrisoare pierdută”, de Ion Luca Caragiale.

4. Să realizaţi un eseu, de 2- 3 pagini, în care să evidenţieze particularităţile de realizare a unui personaj comic din opera literară „O scrisoare pierdută”  de Ion Luca Caragiale,folosind diferite tipuri de raporturi şi conectori care trebuie evidenţiaţi.

Competenţe specifice

1. Aplicarea cunoştiinţelor de limbă în studiul textelor dramatice.

2. Încadrarea unui text dramatic într-o anumită tipologie pe baza identificării caracteristicilor acestora.

3. Redactarea unor compoziţii referitoare la texte dramatice.