Cuprins

1. Încadrare

2. Trăsăturile genului dramatic

3. Trăsăturile specifice comediei

4. Caracterizarea personajelor principale

5. Încheiere