Fişă de lucru

1.   Evidenţiaţi personajul din opera „O scrisoare pierdută” care este purtatorul de mesaj al comediei:

a.   Caţavencu

b.   Trahanache

c.   Zoe

d.   Tipătescu

e.   Cetăţeanul turmentat

f.      Pristanda

g.   Farfuridi

h.   Dandanache


2.   După ce tehnică se structurează subiectul comediei „O scrisoare pierdută”:

a.   Tehnica ramei

b.   Tehnica bulgărului de zăpadă

c.   Tehnica contrapunctului

d.   Tehnica labirintului


3.   Locul si timpul derulării acţiunii în opera literară „O scrisoare pierdută” sunt evidenţiate prin sintagma:

a.   „Din şoseaua ce vine de la Cârlibaba, intovărăşind Someşul...”

b.   „Sub cerul cenuşiu de toamnă ca un clopot de sticlă aburită...”

c.   „In capitala unui judeţ de munte, in zilele noastre...”


4.   Recunoasteţi personajul conturat astfel: avocat si publicist, directorul ziarului „Răcnetul Carpaţilor”, se conduce dupa deviza „Scopul scuză mijloacele”

a.   Trahanache

b.   Tipătescu

c.   Pristanda

d.   Caţavencu

e.   Dandanache


5.   Personajul care la nimerit pe Pristanda  cu „chibritul drept in ochi” este:

a.   Caţavencu

b.   Zoe

c.   Popa Pripici

d.   Popescu

e.   Tipătescu


Complectaţi spaţiile libere

6. „O    scrisoare    pierdută”    de    I.L.    Caragiale    este    o    comedie    realistă de , este alcătuită din acte şi ilustrează dorinţa de a burgheziei.

7. Zoe   Trahanache,   reprezintă   tipul ,   ea   este   căsătorită   cu şi are o relaţie amoroasă cu

8.  Intriga     piesei     este     reprezentată     de pierdera unei , compromiţatoare pentru reprezentanţii locali ai partidului aflat la putere şi gasirea ei de către .

9. Continuaţi    sintagma/replica:    „În    sănătatea    iubitului

10. Recunoaşteţi   personajul   după   expresiile:   „Curat   murdar”,   „Curat   mişel”,   Curat constituţional”. Personajul este

11. Pe fondul agitaţiei oamenilor politici aflaţi in campania electorală, se nasc conflicte intre reprezentaţii opoziţiei şi     reprezentanţii     guvernului

12. Afirmaţia  „te  aleg  eu,  eu  cu  bărbatul  meu”  îi  aparţine  lui  şi îi este adresată lui

13. Replica   cea   mai   sugestivă   a   Cetaţeanului   turmentat   este

14.Personajul  care    poarta  numele  eroului  din  „Iliada”  şi  un  alt  nume  care  sugerează încurcătura este

15. Numărul de steaguri pe care Pristanda a trebuit să le pună in oraş a fost in număr de