Eseu

♥    Să realizeze un eseu, de 2- 3 pagini (de mână), în care să evidenţieze particularităţile de realizarea unui personaj comic dintr-o operă literară studiată. În elaborarea eseului veţi avea în vedere următoarele repere:

 

- prezentarea a patru elemente ale textului studiat, semnificative pentru realizarea personajului cominc ( temă/ motive litarare, acţiune, conflict, intrigă, relaţii spaţiale şi temporale, act, scenă, tablou, replică, indicaţii scenice), prin referire la creaţia literară aleasă;

 

- încadrarea personajului într-o tipologie

 

- exemplificarea, prin scene/ situaţii semnificative sau prin citate comentate, a patru modalităţi/

 

procedee de carcterizare a personajului comic ales.

 

-relevarea a patru trăsături ale personajului comic, valorificând două secvenţe/ situaţii ale textului

 

Rezolvare