Bibliografie

1 Programe şcolare pentru clasele V-VIII. Aria curriculara: limbă şi comunicare, Bucureşti, 1999.

2. Crisan, Alex, Dobra, Sofia, Samihaian, F., Limba şi literatura română. Manual pentru clasa a VIII-a, Editura Humanitas Educational, Bucureşti, 2004.

3. ,,Ghid metodologic pentru aplicarea programelor de limba şi literatura română’’– învăţământ primar şi gimnazial, Ministerul Educaţiei şi Cercetării, 2002.

4. Marinescu. Valeriu, Metodica predării limbii şi literaturii române, Fundaţiei România de  mâine, Bucureşti, 2002.

5. Nedelcuţ, Daniela, Exerciţii de limba română, compuneri şi tehnici de studiu’’ Cardinal, Bucureşti, 1994.

6. L. Papadima, Limba română. Comediile lui I.L.Caragiale, Humanitas, Bucuresti, 1996.