Notiuni:

Conceptul de putere

                    Conceptul de putere este însoţit de o serie de controverse care nu fac decât sa- i evidenţieze actualitatea. Pus în discuţie, acesta prezintă faţete neobişnuite şi noi sfere de manifestare.


Dacă unele abordări se raportează la putere ca la un fenomen marginal, un produs al derapajului autorităţii, altele studiază puterea ca pe o realitate inerentă comunităţilor umane.

Într-o primă accepţie, “noţinea de putere serveşte de cele mai multe ori pentru a dsemna capacitatea unui actor dat de a ajunge la rezultatele urmărite şi, în special, de a realiza acţiuni eficiente.” (2, p: 220).

În acest sens, puterea este o caracteristică a tuturor acţiunilor umane care se înscriu pe coordonatele eficienţei. Această aserţiune este prea vagă pentru a fi utilizată în situaţii concrete, dovadă că, din perspectiva ei ne-ar fi greu să diferenţiem între poziţia profesorului şi aceea a elevilor în cadrul câmpului educativ şcolar. Şi profesorul şi eleviii controlează în mod eficient un ansamblu întreg de activităţi, unele chiar comune.

Chiar şi aşa, analiza acestei definiţii a puterii relevă trei elemente importante: - primul element pe care îl subliniază François Chazel este acela al relaţiei directe dintre putere şi acţiune, puterea desemnând acea intervenţie capabilă să altereze cursul unei acţiuni;

- al doilea element subliniază capacitatea puterii de a <produce rezultate>, de a îndeplini, de a realiza, capacitate redată prin sintagma putere de a…; se subliniază astfel latura eficientă a puterii, latură care relevă o dimensiune conexată: puterea asupra…;

- al treilea element ne trimite la persistenţă ca trăsătură a puterii care relevă tocmai continuitatea acesteia. Puterea nu reprezintă un fenomen episodic, care se manifestă din când în când, ci reprezintă mai degrabă o constantă, fie în formă potenţială, fie în formă actualizată.