Tema

Tema pe care voi trbuie sa o efectuati consta in:

Alcatuiti propozitii cu pronumele personal, avand urmatoarele functii sintactice:

- subiect

- nume predicativ

-complement direct

-complement indirect 

Studiu de caz