Note finale

Concluzii privind desfasurarea lectiei

   In cadrul acestei lectii numita "Pronumele" ai invatat sa definesti pronumele, sa realizezi o clasificare a acestuia si sa dai exemple pe baza exercitiilor rezolvate.