Pronume relativ

7.Pronumele relativ si adjectivul pronominal relativ, se foloseşte numai în frază şi este element relaţional între regentă şi subordonată, păstrându-şi funcţia sintactică in propoziţia subordonată.

Functii sintactice:

-subiect: Stiu/ cine vine.

-nume predicativ: Am aflat/ care ste sora mea.

- atribut pronominal: Ma intereseaza/ ai cui bani lipseau.