Lecţia propriu-zisă

Pronume personal

1.Pronumele personal este pronumele care indică persoana vorbirii (eu, noi), cu care se vorbeşte (tu, voi), despre care sa vorbeşte (el, ea, ei, ele). Are forme accentuate şi neaccentuate. Se declină la toate cele cinci cazuri.

Functii sintactice:

- subiect N: Tu ajungi primul.

- nume predicativ N: Fratele meu este el.

Ac: Intrebarea este pentru tine.

G: Cartea este a lui.

- atribut pronominal:Sfatul lui dovedeste intelepciune.

-complement direct in Ac: Te intreb si pe tine de acest lucru.

- complement indirect in Ac: A vorbit cu mine.

D: Lui i-am dat o carte.

- complement circumstantial de loc: Merge la voi.

- complement circumstantial de mod: A raspuns ca tine.