Pronume de intarire

4.Pronumele de întărire si adjectivul pronominal de întărire, este partea flexibilă de vorbire care însoţeşte un substantiv sau un pronume cu scopul de a preciza obiectul determinat.

Functii  sintactice:

- subiect: Insumi te-am vazut chiulind. 

- atibut adjectival: Elevul insusi a compus acest exercitiu.