Pronume nehotarat

9. Pronumele nehotărât si adjectivul pronominal nehotărât este partea flexibilă de vorbire care ţine locul unui substantiv, fără să dea vreo indicaţie precisă asupra obiectului sau fiinţei care o înlocuieşte.

Functii sintactice:

- subiect: Cineva invata italiana.

- nume predicativ: Datoria de a invata este a fiecaruia.

- atribut adjectival: Fiecare carte este interesanta.

- complement direct: La mare am cunoscut pe cineva.

- complement indirect: Dau fiecaruia cata o carte.

- complement circumstantial de timp: Tu ai sosit acasa inaintea tuturor.