Pronume de politete

3.Pronumele de politeţe este un pronume specializat pentru a marca în relaţiile interumane o anumită distanţă cerută de codul social.

Functii sintactice:

-subiect N: Dumneavostra m-ati ajutat.

- atribut pronominal genitival G: Averea dumneavoastra este inestimabila.

- complement direct: V-am vazut pe dumneavostra.

-complement indirect: Dumneavostra va vorbesc.