Introducere

Obiectivele lecţiei

La sfârşitul acestei lecţii, elevul va fi capabil :

♥ să definească noţiunea de dans fără sa fie ajutat de către profesor

♥ să enumere şi să caracterizeze cel puţin un stil de dans

♥ să definească dansul contemporan

♥ să enumere câteva genuri de dans din sfera dansurilor latino

Competenţe

După parcurgerea acestei lecţii, elevul va şti:

♦ să facă diferenţa între stilurile de dans

♦ să deosebească dansurile româneşti de cele care au luat naştere în diverse ţări

♦ să evidenţieze legături ce se pot stabili între stilurile de dans

Schema lecţiei

 

•Istoria dansului

•Dansul şi muzica-surse de energie

•Dansul contemporan

•Dansul latino

•Valsul

•Evaluare

•Referinţe bibliografice