Dansul contemporan

Dans contemporan: între mişcare şi artă

 

   Ce este dansul contemporan?
                       

                               Conceptul de dans contemporan poate fi văzut din două direcţii, conform cu definirea termenului "contemporan". Astfel, acesta poate să însumeze toate tipurile actuale de dans, specifice timpurilor în care trăim, precum hip hop, tehno, dansurile clasice, dansurile de salon. Dat fiind faptul că toate acestea se practică în zilele noastre, nu am putea afirma că nu sunt contemporane. Dar există un al doilea unghi din care este privit dansul contemporan şi care evocă o estetică, o manieră de a dansa, un stil diferit, multiplu de dans. Fiecare dansator, coregraf sau spectator are propriul stil în care vede, primeşte ori reprezintă acest dans. Fiecare privire, gest sau minte oferă o altă interpretare, o nouă definire, o transpunere proprie cu aşteptări diferite faţă de cel dinainte. Dansul contemporan a luat naştere în secolul XX, ca urmaş firesc al dansului modern, îmbinat cu alte tehnici de dans specifice acestei perioade. Date fiind complexitatea, întinderea şi permanentă actualizare a dansului contemporan, găsirea unei definiţii cuprinzătoare a acestuia este destul de dificilă. Opus stilului tradiţional precum baletul, dansul contemporan nu este asociat cu anumite tehnici, dar cu o filozofie specifică. Practicanţii explorează energia naturală şi emoţiile propriului trup pentru a da naştere unor mişcări adesea foarte personale.                       

Transformările pe care le aduce dansul contemporan nu sunt numai de ordin estetic, ci ţin şi de atitudine. Pe lângă eliberarea de presiuni obţii graţie şi control şi reuşeşti să experimentezi un minunat spectacol interior.


 

                      Dansatorii pot avea experienţe anterioare din orice zonă, începând cu baletul clasic şi terminând cu breakdance şi integrează tehnici aparţinând unor practici precum yoga sau Pilates. Dansul contemporan se concentrează pe conexiunea dintre minte şi trup, iar practicanţii sunt încurajaţi să îşi exploreze emoţiile prin mişcări ce depăşesc barierele tradiţionale. Noţiunea este una foarte vastă, un amalgam de forţe inovatoare, cu contururi fluide, cu forme multiple.

Spectacolul de dans contemporan oferă o deconstrucţie a realului prin estetizarea a ceea ce este comun. Se oferă o punere în scenă a unor singularităţi fizice şi psihologice, a cotidianului, a gesturilor comune, accentuând frumuseţea şi unicitatea unor aspecte cu care suntem atât de obişnuiţi, că nici nu le luăm în seama. Mesajul transmis este aprecierea lucrurilor care ne înconjoară, preţuirea banalului fără de care nu putem trăi, dar pe care îl ignorăm, amplificarea trăirilor şi eliberarea sentimentelor.

Într-o societate care ne reprimă simţurile şi ne îndoctrinează până la rigiditate emoţională, o tehnică de eliberare şi de exprimare a sentimentelor poate fi dansul contemporan.