Evaluare

Completeaza

Completează spaţiile libere

Comedia O scrisoare pierdută este împărțită în . Textul este conceput ca o succesiune dinamică de , iar principalul mod de expunere este dialogul. Intervențiile autorului, adică indicațiile scenice sau , sunt prezente de obicei la începutul comediei, al unui act, sau sunt intercalate replicilor. Ele se referă la cadrul acțiunii, statutul personajelor, mimica și gestica acestora etc, și utilizează ca moduri de expunere  și .
  

  
Adevărat sau fals?

La finalul comediei, Zoe întră în posesia scrisorii.

Adevarat Fals

Replica ”Stimabile, ai puţintică răbdare, docomentul” îi aparţine lui Caţavencu.

Adevarat Fals