2.1 Aspecte introductive

Aspecte introductive

  1. Definirea adjectivului.
  2. Clasificarea adjectivului.
  3. Gradarea si modalizarea adjectivului.