Aspecte citadine ale oraşului Ploieşti în opera lui Caragiale