Obiective şi competenţe

Obiective

La finalul orei, veţi fi capabili:

  • Să definiţi verbul.
  • Să alcătuiţi propoziţii cu verbe la diferite timpuri.
  • Să găsiţi verbele într-un text la prima vedere.
  • Să identificaţi categoriile gramaticale ale verbului.

Competenţe

După parcurgerea acestei lecţii, veţi putea:

  • Să faceţi diferenţa dintre verbele copulative şi verbele predicative.
  • Să construiţi propoziţii cu verbe la diferite timpuri.
  • Să identificaţi modul la care se află verbele dintr-un text dat.