Resurse

Bibliografie

Zoe Dumitrescu-Bușulenga, Receptarea lui Creangă azi, în vol. Ion Creangă, Opere, Editura Fundației Cultural e Române, București, 1996