Verificarea cunoștințelor

Răspunde la urmatoarele întrebări:

A câta parte din suprafața țării este ocupată de munți?

a șaptea parte

a doua parte

a treia parteCare sunt principalele forme de relief ale patriei?

munții

dealurile și podișurile

câmpiileCe înseamnă termenul "treapte de relief" ?

treapte de relief= formă de relief mai mica decât muntele, cu pantă mai lină.

treapte de relief= forme de relief grupate după înălțimeCompletează spațiile libere cu răspunsurile corecte:

Citește și completează:

Țara noastră cuprinde principale de relief. În mijlocul țarii, se înalță falnici, asemenea unei cununi, .