Lucruri interesante despre relieful României

Relieful țării noastre

1.Relieful României

România are un relief variat. Privind harta țării noastre, constatăm că între hotarele patriei sunt cuprinse toate formele principale de relief: munți, dealuri și podișuri, cămpii, așezate pe trei trepte ca un uriaș amfiteatru. În mijlocul țării se înalță falnici, asemenea unei cununi, Munții Carpați.

Ei constituie treapta cea mai înaltă a reliefului, înconjurând ca un brâu Depresiunea Transilvaniei. De jur împrejurul munților, la exterior și spre interior, se află dealurile și podișurile. Acestea formează a doua treaptă de relief, mai joasă decât munții.

Câmpiile și luncile ocupă suprafețe întinse, în special în sudul și vestul țării. Ele formează cea de-a treia treaptă de relief și au înălțimea cea mai mică.

2. Importanța varietății reliefului

Varietatea reliefului românesc face ca bogățiile și frumusețile țării să fie și ele felurite. Puține sunt țările lumii în care formele de relief sunt atât de armonios reprezentate.

3.Observați harta țării și identificați formele de relief!!!

4.REȚINE!!!

  • Relieful României se compune din trei trepte majore și anume: cea înaltă a Munților Carpați, cea medie care corespunde Subcarpaților, dealurilor și podișurilor și cea joasă care corespunde câmpiilor,luncilor și Deltei Dunării.
  • Caracteristicile principale ale unităților de relief sunt proportionalitatea (31% munți, 36% dealuri și podisuri, 33% câmpii și lunci) și dispunerea concentrică a treptelor majore ale reliefului.