Calificarea personalului

Calificarea personalului

Intr-o firma pot interveni, la un moment dat, schimbari de personal. Unii angajati parasesc organizatia, altii sunt promovati, transferati sau concediati. Toate aceste mutatii creeaza posturi vacante. In plus, daca activitatea firmei se extinde, aceasta are nevoie de un numar suplimentar de angajati. Acestia urmeaza sa fie obtinuti prin procesul de recrutare.

În România sunt în total 5 niveluri de calificare profesionala: primele 3 se formeza în invâtamântul preuniversitar iar celelalte 2 niveluri sunt specifice învâtamântului universitar.Hotararea guvernului HG 1246/2001 privind sistemul de certificare a nivelelor de calificare prevede urmatoarele niveluri de calificare:

  • Nivel 1 - nivel de calificare - muncitor;
  • Nivel 2 - nivel de calificare - muncitor calificat;
  • Nivel 3 - nivel de calificare - tehnician / maistru;
  • Nivel 4 - nivel de calificare caruia i se asociaza competente profesionale care implica aplicarea cunostintelor într-o arie extinsa a activitatii profesionale;
  • Nivel 5 - nivel de calificare caruia i se asociaza competente profesionale care implica folosirea cunostintelor în contexte ale activitatii profesionale deosebit de diverse, complexe si neprevizibile.

Pentru ca salariatii sa fie motivati pentru autoperfectionare, evitându-se astfel uzura cunostintelor, in acest scop, trebuie întreprinse urmatoarele actiuni:

- cunoasterea cât mai exacta a cererii de pregatire profesionala si a evolutiei sale;
- informarea celor interesati asupra posibilitatilor de pregatire profesionala;

-organizarea unei evidente clare privind pregatirea profesionala a salariatilor în fiecare organizatie;

-sprijinirea salariatilor care doresc sa-si îmbunatateasca pregatirea profesionala;
- identificarea preocuparilor pentru aplicarea celor învatate;

- realizarea unui control al actiunilor de pregatire profesionala;

- coordonarea actiunilor de pregatire profesionala continua, fara a frâna initiativele.