Cadrul juridic si statutul juridic de functionare

Cadrul juridic si statutul juridic de functionare

Cadrul juridic este reprezentat de sistemul legislativ din saptiul economico-geografic in care isi desfasoara activitatea intreprinderea, de cadrul legislativ al pietelor externe, dar si de sistemul institutional national si international.

Factorii juridici se refera la mijloacele de control stabilite pentru apararea intereselor societatii.

Sistemul institutional-legislativ stabileste cadrul in care intreprinderea isi poate desfasura activitatea asigurand utilizarea resurselor, finalizarea profitabila pe piata, protejarea intereselor economiei nationale, dar si prevenirea orientarii in directii nefavorabile.

Statutul juridic de functionare a unei intreprinderi este unul dintre documentele de formalizare a structurii organizatorice a acesteia si este o componenta a regulamentului de organizare si functionare.