Unitatea centrala de prelucrare

        UCP (Central Processing Unit)– “creierul calculatorului” este implementat cu ajutorul unui microprocesor. Are rolul de a prelucra informaţiile şi de a controla activitate celorlalte echipamente.
Componentele UCP sunt:

  1. UCC – Unitatea de Comandă şi Control care are rolul de a controla activitateatuturor dispozitivelor fizice ale calculatorului de a decodifica şi de a executa instrucţiuni;
  2. UAL – Unitatea Aritmetico - Logică care execută operaţiile elementare aritmetice şi logice;
  3. Coprocesorul matematic – care execută operaţiile de calcul complexe (ex.:radicali, funcţii trigonometrice etc.);
  4. Regiştri – sunt zone de stocare temporară a informaţiei încorporate în microprocesor care pot fi citite şi scrise rapid;
  5. Ceasul intern – este un cristal de cuartz care vibrează la aplicarea unei tensiuni electrice; frecvenţa ceasului este exprimată în cicluri/secundă = Hertz (Hz) şi este o măsură a performanţei procesorului.