Dispozitive periferice de intrare


Dispozitivele periferice de intrare au rolul de a permite introducerea datelor în calculator.
1. Tastatura unui calculator este asemănătoare cu cea a unei maşini de scris obişnuite şi are rolul de a permite introducerea datelor în calculator prin apăsarea tastelor. Conţine trei categorii mari de taste:
a) Tastele alfanumerice – conţin: taste alfabetice (A–Z), numerice (0–9) şi tastele cu caractere speciale (“.”, “,”, “/” etc.). Pentru a obţine litera mare se tastează Shift şi litera mică în acelaşi timp sau se blochează tasta specială Caps Lock (se aprinde ledul corespunzător). Caracterele speciale scrise pe tastele numerice se obţin în acelaşi mod ca literele mari(Shift + tasta). Caracterele numerice se mai pot obţine prin utilizarea tastaturii numerice aflate în partea dreaptă având grijă să fie acţionată tasta specială Num Lock (se aprinde ledul corespunzător).
b) Tastele funcţionale – sunt dispuse pe primul rând al tastaturii, au scris pe ele F1…F12 şi au diferite funcţii în diferite produse soft.
c) Tastele speciale – sunt folosite, în general pentru:
- Esc (Escape) – întreruperea unei acţiuni;
- Tab – saltul la următoarea zonă;
- Ctrl (Control) şi Alt – sunt utilizate în combinaţie cu alte taste pentru obţinerea diferitor efecte (Ex.: Ctrl+Alt+Del = resetează calculatorul);
- Caps Lock – blocarea tastaturii alfabetice pe litere mari (Capitals);
- Backspace – ştergerea caracterului aflat înaintea poziţiei curente a cursorului;
- Enter – încheierea mesajului dat calculatorului;
- Print Screen – preluarea imaginii ecranului;
- Scroll Lock – oprirea defilării ecranului;
- Pause – oprirea/pornirea execuţiei unui program;
- Num Lock – utilizarea tastaturii numerice ca atare (led aprins) sau ca tastatură specială(led stins);
- Tastele speciale de navigare:
o Insert – mod de suprascriere;
o Delete – ştergerea caracterului pe care se găseşte cursorul;
o Home – mută cursorul la începutul rândului;
o End - mută cursorul la sfârşitul rândului;
o PageUp - mută cursorul la începutul paginii anterioare;
o PageDown - mută cursorul la începutul paginii următoare.
2. Mouse-ul – este dispozitivul ce controlează mişcarea cursorului pe ecranul monitorului şi permite selectarea sau activarea unor obiecte de pe ecran prin acţionarea unor butoane. În general mouse-ul este format din: carcasă, bilă, butoane şi circuite electrice.
Clasificarea acestor dispozitive se poate face în funcţie de:
- numărul de butoane – de la 2 la 5 sau mai multe;
- tipul portului prin care se conectează – serial sau paralel;
- compatibilitate: Microsoft, Genius, Logintech etc.;
- tehnologia folosită în transmiterea semnalului: mecanic, optic, radio.
3. Trackball – dispozitiv de indicare asemănător mouse-ului. Practic este un mouse răsturnat utilizat în special la calculatoarele portabile. Mişcarea cursorului se realizează prin rotaţia bilei.
4. Creion optic (light pen) – un dispozitiv asemănător unui creion ce are în vârf un senzor optic.
5. Tableta grafică (graphics tablet) – dispozitiv ce permite introducerea facilă a desenelor şi schiţelor. Este alcătuită dintr-un creion cu vârf electronic şi o plăcuţă electronică, capabilă să detecteze mişcările creionului şi să le transmită calculatorului.
6. Scanner – dispozitiv ce permite digitizarea imaginilor şi introducerea lor în
calculator. În funcţie de modul de utilizare şi dimensiune sunt:
- fixe – imaginea e plasată pe o suprafaţă de scanare (ca la xerox);
- mobile – de dimensiuni mici şi se deplasează pe imaginea ce urmează a fi
digitizată (cititorul de coduri de bare).
7. Joystick
8. Microfon
9. Camera video, aparat de fotografiat digital
10. GIS (Georaphic Information System) – permite introducerea de date geografice
preluate, în general, de la sateliţi.

Iconita componenta Dispozitive periferice de intrare
Arata Tastatura imagine
Tastatura
Arata Mouse imagine
Mouse
Arata Trackball imagine
Trackball
Arata Tableta grafică+Creion optic imagine
Tableta grafică+Creion optic
Arata Scanner imagine
Scanner
Arata Joystick imagine
Joystick
Arata Microfon imagine
Microfon
Arata Aparat de fotografiat digital imagine
Aparat de fotografiat digital