Minimizarea functiilor logice

Iconita componenta Obiective
In cadrul lectiei Minimizarea functiilor logice obiectivele urmarite sunt:
  • sa se stabileasca proprietatile algebrei booleene;
  • sa se defineasca functiile logice elementare;
  • sa se determine metode minimizare a functiilor logice;
  • sa se minimizeze functiile logice cu ajutorul Diagramei Karnaugh.

Iconita componenta Competente specifice
  • analizarea unei probleme in scopul identificarii datelor necesare si alegerea modalitatilor adecvate de structurare a datelor care intervin intr-o problema.
  • utilizarea diagramei Karnaugh in modelarea unor situatii problema ce necesita minimizarea functiilor.

Iconita componenta Cunostinte anteriore
         Operatii aritmetice în binar
 
   Operatiile aritmetice elementare intr-un SN cu baza o putere a lui 2 urmeaza aceleasi reguli ca in zecimal, cu luarea in consideratie a principiului de numarare specific fiecarui SN.
 
    Pentru reprezentarea unui numar în SN binar se folosesc simbolurile 0 si 1. Respectând regula de numarare zecimala, in conditiile operarii in exclusivitate cu cele doua simboluri se obtine urmatoarea secventa:

    0, 1,
   10, 11,
   100, 101, 110, 111
   1000, 1001, 1010,…

Tabla adunarii a doua cifre binare este urmatoarea:
    0 + 0 = 0
    0 + 1 = 1
    1 + 0 = 1
    1 + 1 = 10 (cu "depasire")
 
Tabla scaderii a doua cifre binare este urmatoarea:
    0 - 0 = 0
    0 - 1 = 1 (cu "imprumut")
    1 - 0 = 1
    1 - 1 = 0
 
Tabla inmultirii a doua cifre binare este urmatoarea:
    0 x 0 = 0
    0 x 1 = 0
    1 x 0 = 0
    1 x 1 = 1
 
    Exemple:
 
a. adunarea
 

b. scaderea

c. inmultirea


 


d. impartirea