Dreptul la asociere. Despre organizatiile cetatenesti

,,Implicarea in problemele comunităţii trebuie să fie comunitară. Nici un cetăţean nu-şi apartine sieşi, ci toti apartin cetăţii, căci fiecare este parte a ei, iar grija fiecăruia trebuie să devină grija tuturora".(Aristotel, Politica, Cartea a Opta, I)