Veniturile

IDevice Icon Obiective generale

OBIECTIVE GENERALE :

  • Să-şi formeze capacitatea de analiza si sinteza;
  • Să-şi dezvolte deprinderile de utilizare a teoriilor economice ;
  • Să-şi formeze obişnuinţele de alegere corespunzătoare a limbajului economic în abordarea sarcinilor de lucru;
  • Să-şi exprime un mod de gândire creativ, în structurarea şi rezolvarea sarcinilor de lucru.

IDevice Icon Obiective operationale

OBIECTIVE OPERATIONALE

Până la sfârşitul orei, elevii vor fi capabili:

 

O1. Să exemplifice minim 2 metode de formare a veniturilor pentru fiecare factor de productie utilizand informatiile predate la clasa ;

O2. Să distinga salariul net de cel real pe baza informatiilor predate la clasa,admitandu-se maxim 2 greseli de exprimare;

O3. Să clasifice profitul in functie de minim 3 criterii pe baza informatiilor din manual;

O4. Să  rezolve minim 3 probleme corect aplicand formulele predate despre rata dobanzii (reala si nominala,simpla,compusa);

O5. Să  enumere minim 3 functii ale profitului in economia de piata folosind cuvintele proprii

IDevice Icon Competente

La sfarsitul acestei lectii , elevul va fi capabil sa :

  • Sa identifice punctul de pornire in formarea veniturilor
  • Sa distinga salariul net de cel real
  • Să clasifice profitul in functie de minim 3 criterii
  • Să  enumere minim 3 functii ale profitului in economia de piata