Profitul

IDevice Icon Profitul

Profitul este principalul obiectiv al unei firme .

Profitul este partea ramasa din venitul total ce revine întreprinzatorului dupa ce s-au scazut toate cheltuielile aferente venitului respectiv.

Formele profitului sunt :

  • profitul brut;
  • profitul net;
  • profitul normal ;
  • profitul pur sau supraprofitul;

 


IDevice Icon Definitie

Profitul este partea ramasa din venitul total ce revine întreprinzatorului dupa ce s-au scazut toate cheltuielile aferente venitului respectiv.

Profitul brut este reprezentat de partea ce ramâne din venitul total dupa ce s-au scazut cheltuielile de productie;

Profitul net este partea din profitul brut care ramâne dupa ce au fost deduse dobânda la capitalul propriu al întreprinzatorului, salariul ca recompensa pentru activitatea sa, arenda si chiria pentru terenul si cladirea care îi apartin, impozitele si taxele ce se suporta direct din profit;

Profitul normal, legitim sau justificat, care reprezinta remunerarea serviciilor întreprinzatorului, recompensa sa pentru priceperea sa si raspunderea pe care si-o asuma, prima pentru risc si incertitudine;

Profitul pur sau supraprofitul este acel profit generat de împrejurari deosebite care nu au legatura cu activitatea întreprinzatorului. Este obtinut de acei întreprinzatori care au o pozitie de monopol în producerea si/sau vânzarea produselor. Se realizeaza pe baza unor
preturi de vânzare mai ridicate.

 


IDevice Icon Indicatorii profitulu

 

 

        a) masa profitului – suma absoluta ca diferenta între venitul total (V) si costul de productie (C);

        Pr = V – C

        b) marimea relativa (în procente);


IDevice Icon Formule


Rata economica=profit /capitalul propiu+capitalul inprumutat *100

Rata finaciara=profit/capitalul propiu*100

Rata rentabilitati=profit/cost*100

Rata comerciala =profit/cifra de afaceri*100


IDevice Icon
Show Profit net  Image
Profit net
Show Profit brut Image
Profit brut
Show  Image
 
Show Profitul net al celor mai profitabile 50 de intreprinderi Image
Profitul net al celor mai profitabile 50 de intreprinderi
Show  Image