CONCURENȚA IMPERFECTĂ ȘI FORMELE EI

        Această lecţie este de asimilare de noi cunoştinţe cu privire la concurenţa imperfectă şi la formele acesteia. Este o temă importantă care trebuie cunoscută de oricare economist.

IDevice Icon OBIECTIVE

Până la sfârşitul orei, elevii vor fi capabili:

- Să definescă concurenţa imperfectă , admiţându-se maxim 2 greşeli de exprimare;

- Să prezinte cel puţin 3 caracteristici ale concurenţei imperfecte;

- Să prezinte cel putin 2 forme de concurenţă imperfectă şi să le dezvolte;

- Să dea cel puţin un exemplu pentru fiecare tip de concurenţă imperfectă.


IDevice Icon CUNOȘTINȚE ANTERIOARE

- Să cunoască ce reprezintă concurenţa;

- Să ştie care sunt formele concurenţei pe piaţă.


IDevice Icon COMPETENȚE

- Să fie capabili sa utilizeze dicționarul economic;

- Să poată utiliza un limbaj economic cât mai corect;

- Să dețină informații cu privire la termenul de ”piață”.


        Pentru mai multe informații citiți materialul de mai jos: