Introducere

IDevice Icon Obiective

Obiectivele acestei lecții sunt următoarele:

  1. Dată fiind definiția securității sociale studentul să identifice riscurile psihologice și cele profesionale în maxim 10 minute.
  2. Dată fiind definița asigurărilor sociale studentul să enumere prestațiile de asigurări sociale în maxim 5 minute.
  3. Avănd la dispoziție informațiile referitoare la asigurări sociale studentul să determine prestațiile necontributive în maxim 3 minute.

IDevice Icon Competențe

Competențele acestei lecții dunt următoarele:

  1. dobândirea de cunoștințe referitoare la alcătuirea asigurărilor sociale
  2. folosirea noțiunilor dobândite în viața de zi cu zi în momentul în care studentul este salariat sau va deveni salariat
  3. dezvoltarea capacității de înțelegere că societatea acordă sprijin de orice fel membrilor săi.