Aparatul respirator

Lecţie realizată ca aplicaţie practică
pentru obiectul de studiu
Instruirea Asistată de Calculator
Student:PUSCA ALEXANDRA CRISTINA
Facultatea:Stiinte Economice
Specializarea:Contabilitate si Informatica de Gestiune
An universitar:2012-2013
Grupa:5153